Adresa: Kandlerova 14, 52100 Pula | Zimsko radno vrijeme: pon - pet 11.00 - 14.00 h ili na upit

Bodo Korsig: Living memory

Od 01. do 22.06.2021.
07.10.2020.

DIK: KID (What the duck / Boli te patka)

Umjetnički kolektiv DIK je neformalna umjetnička skupina troje pulskih autora (Iva Gašparić, Davor Kliman i Denis Sardoz) koji su u svom stvaralačkom izrazu, iako različitom i specifičnom za svakog autora ponaosob, našli  mentalnu poveznicu, sličnu misao, nit vodilju ili filozofiju stvari koja ih s lakoćom stavlja pod isti semantički, ali i vizualno - likovni naglasak. Prva izložba kojom se umjetnički kolektiv DIK predstavio u Dnevnom boravku Rojca u travnju 2019. godine, zvala se Pitanje identiteta, i kao što i sam naziv kaže, njihovi radovi su se bavili različitim aspektima identiteta, s naglaskom na kulturni i osobni identitet. Drugi njihov nastup bio je na TRIBE / Block Partyju u DC Rojc, u srpnju 2019. godine.

Ovo je njihov treći zajednički nastup, i ono što je specifično za ovu umjetničku skupinu je ad hoc pristup po kojem autori pripreme uvijek nove radove povezane zajedničkom idejom i konceptom za prostor u kojem će ti radovi biti izloženi. U tom smislu, u galeriji Poola DIK se predstavlja sa izložbom naziva DIK: KID (What the duck / Boli te patka). Naziv izložbe je doslovno zrcalna preslika imena DIK u KID, riječ koja na engleskom jeziku znači dijete, čime je direktno vezana uz temu radova. Naime, ovo je izložba posvećena djetinjstvu. Djetinjstvu kao dobu bezbrižnosti, učenja i gradnje identiteta. Identitet kao bitna potka stvaralaštva ove umjetničke skupine, u ovom se konceptu stopio u omnibus sastavljen od tri umjetničke priče, odnosno autorovih doživljaja samih sebe sada, sebe kao djeteta, ili doživljaja oba identiteta istodobno. U dva rada su prisutne i patkice, i zato What the duck? ili Boli te patka (kad si mlad).

Iva Gašparić rođena je 06. 05. 1976. godine u Puli, gdje je 1994. godine završila Ekonomsku školu. 1995. godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, studij Likovne umjetnosti. 1997. je nagrađena na Salonu stripa u Vinkovcima kao dio grupe Kolektiv Variete Radikale, a 1999. godine samostalno je nagrađena na Salonu stripa u Vinkovcima 3. nagradom u kategoriji Kratki strip. Dobitnica je i nekoliko nagrada za slikarstvo. Diplomirala je 2001. godine slikarstvo u klasi prof. Marijana Pongraca, i stekla zvanje profesora likovne kulture, kad je uvrštena u strip publikaciju Stripburek – Comics from other Europe. Publikacija je, uz niz izložbi prezentirala istočnoeuropske strip autore diljem zapadne Europe. Od 2003. do 2008. godine radila je kao profesorica stručnih predmeta i učiteljica likovne kulture u nekoliko osnovnih i srednjih škola. 2003. godine položila je Državni stručni ispit za učitelja likovne kulture u Zagrebu. Iste godine postaje članicom HDLU Istre. Od 2009. godine je stručna suradnica, a od 2015. godine muzejska pedagoginja Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria (Državni stručni ispit položen u prosincu 2015.). 2018. je imenovana za dopredsjednicu HDLU Istre. Izlagala je na desetak samostalnih izložbi i dvadesetak skupnih u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Puli.

Davor Kliman rođen 18. 03. 1966. u Puli, gdje je završio srednju školu primijenjenih umjetnosti i dizajna. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, likovnu kulturu, odjel - kiparstvo u klasi prof. Žarka Violića. Od 1994. predaje kao profesor stručnih predmeta pri Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli čiji je sadašnji ravnatelj. Do sada je izlagao na četrdeset skupnih izložbi u Puli, Rijeci, Splitu, Rovinju, Zagrebu, Milanu, Ljubljani, New Yorku ..., i četrnaest  samostalnih izložbi. Sudjelovao je na četiri kiparska simpozija: Vinkuran - Cavae Romana 1996., 1997., 2018., Trst - Trebiciano, „Il Dialogo Delle Forme“ 1997. Ostvario je javne skulpture: Banjole – Stotem (kamen), Stotem za Emmu (kamen); Medulin - Stotem za more (kamen), Trst - Stotem za Lindu (kamen, drvo). Pored skulpture bavi se videom, scenografijom, slikarstvom i grafikom. Video radovi uvršteni su mu i u prvu hrvatsku retrospektivu video umjetnosti, Insert. Član je HDLU Istre od 1995. godine i njegov predsjednik od 2002. - 2005. godine. Živi i radi u Puli.

Denis Sardoz rođen je u Puli 1969. godine gdje je završio Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1994. Likovnu kulturu, smjer Grafika. Voditelj je Grafičkog odjela Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli te profesor mentor stručnih predmeta. Bavi se i dizajnom. Član je HDLU Istre, izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je autor nekoliko javnih skulptura. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički i pedagoški rad. Živi i radi u Puli.