Adresa: Kandlerova 14, 52100 Pula | Zimsko radno vrijeme: pon - pet 11.00 - 14.00 h ili na upit

Bodo Korsig: Living memory

Od 01. do 22.06.2021.
17.10.2017.

Ira Niero Marušić & Živko Marušić - CUM IRA PINXIT

Živko Marušić

Slikar Živko Marušić rođen je 1945. godine u Colornu u blizini Parme u Italiji. 

Od 1967. do 1971. godine studira slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a od 1971. do 1973. godine studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani gdje završava i specijalku 1975. godine sa temom “Fotografija kao osnova za nastanak slike”.

Od svojih početaka vjeran je figurativnom slikarstvu.  U ranim sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, u skladu s duhom vremena, proširuje sliku u prostor, a nakon toga ostaje u dvodimenzionalnoj slici.

U osamdesetim godinama, slovenski likovni krtičar Andrej Medved, svrstava ga među vodeće predstavnike “Nove slike” . Karakterizira ga promjena  formata slike koje postaju duge i uske, s izraženim okomicama.

Početkom devedesetih pridružuje mu se i njegova kćerka Ira kada slikaju zajedno i ova izložba rezultat je tog procesa.

Ira Niero Marušić

Rođena 1989. u Kopru, Slovenia. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji 2012. godine. U istom gradu završava i postdiplomske studije 2015. godine stičući zvanje magistra slikarstva pod mentorstvom profesora Carla Di Raco-a i Alda Grazzi-a sa tezom “ Vrijeme i umjetnost” .