Address: Kandlerova 14, 52100 Pula | Open (winter): Mon - Fri 11 am - 2 pm or by appointment

Đorđe Jandrić - Kodikamo hrpa

From 4th until 25th May 2024
04.05.2023.

Andi Pekica - Intro

Ovi su crteži formalno i sadržajno irelevantni.
Baš poput ostalih sjena, ne odražavaju jasnu predodžbu onoga što je uzrok njihova nastanka.

No ipak, oni su na neki način ogledalo mog iskustva, onoga što jesam.

Nemojte promatrati samo njihovu površinu.
Nemojte tražiti značenje u oblicima koji se nude pogledu.Ono bitno nalazi se ispod vidljivog. Ili iza, kako vam je draže. Kao i u životu.

Mada, ako bih se morao kladiti, rekao bih da je i to nevažno.

Životopis

Andi Pekica rođen je 1968. godine u Puli. 

1987. godine završio je srednju školu, smjer grafički dizajn kod profesora Ivana Obrovca u Puli. Diplomirao je na grafičkom odjelu Pedagoškog fakulteta u Rijeci 1992. godine. 

Nakon diplome, godinu dana radi na formiranju Grafičke zbirke Sveučilišne knjižnici u Puli. 

Od 1996. godine radi kao profesor u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli. 

2018. godine stječe zvanje profesor – mentor.

Od 1994. je aktivan član HDLU-a Istre čiji je predsjednik bio od 2006. do 2009. 

Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad. 

Član je umjetničke organizacije Fazan (Oleg Morović, Andi Pekica, Oleg Šuran) pod okriljem koje su se ostvarile mnogobrojne likovno – književne manifestacije u zemlji i inozemstvu. 

Piše i radi na izdavačkim poslovima u alternativnom časopisu (fanzinu) Polet, koji izlazi periodički i do sada je objavljen 48 puta.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predaje Tipografiju i Boju na smjeru Dizajn i audiovizualne komunikacije.

Prva knjiga, Eseji o slovima, objavljena je 2020. godine.