Address: Kandlerova 14, 52100 Pula | Open (winter): Mon - Fri 11 am - 2 pm or by appointment

Zlatan Vehabović - 9 slikara

From 18th June to 7th July 2022
04.05.2016.

TRAPULE (nerealizirani projekti) / izložba neformalne skupine Trapula (L. Zuban, D. Krizmanić, D. Skira, B. Šumonja, R. Pauletta)

Neformalnu skupinu Trapula čine pulski arhitekti, dizajneri i umjetnici bliski idejama environmental-arta.

Područje interesa grupe izvođenje je multidisciplinarnih umjetničkih zahvata, instalacija i intervencija s naglaskom na nove tehnologije, materijale, i postupke u javnom prostoru, a u kojima se prožimaju ekologija, umjetnost, turizam, edukacija i znanost.

Djelovanje skupine ide u cilju stvaranja prepoznatljivih vizualno perceptivnih repera, visoko umjetničke i estetske naravi, koji mogu postati nositelji suvremenog identiteta određenog područja. Djelovanje skupine podrazumijeva uključivanje i suradnju sa javnim

i privatnim sektorom, kao i sa drugim umjetnicima ili umjetničkim skupinama. Akcentirana se pozornost polaže na aktivnu, dijalogizirajuću, participaciju lokalne zajednice kao i lokalnog kulturnog materijalnog i duhovnog naslijeđa.

U radu skupine partecipirali su Leonid Zuban, Dino Krizmanić, Dean Skira, Sven Semenčić, Bruno Jurčić, Bojan Šumonja i Robert Pauletta. Skupina Trapula do sada je radila na više projekata u Puli, Premanturi, Labinu i Rabu.