Address: Kandlerova 14, 52100 Pula | Open (winter): Mon - Fri 11 am - 2 pm or by appointment

Zlatan Vehabović - 9 slikara

From 18th June to 7th July 2022
09.02.2016.

Nemanja Cvijanović - ”Death to fascism”

Nemanja Cvijanović - ”Smrt fašizmu”

Naziv izložbe dio je slogana iz Narodnooslobodilačke borbe naroda i narodnosti bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije za vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je u kolovozu 1941. godine objavljen u 'Vjesniku', jednom od tadašnjih glavnih glasila Antifašističkog pokreta Nove Jugoslavije, a postao je opće poznat nakon smrti narodnog heroja Stjepana Steve Filipovića. On je prilikom javnog pogubljenja 1942. godine, dok mu je omča bila za vratom, uzviknuo 'Smrt fašizmu - sloboda narodu!' i tako javno osudio i njemačke okupatore, i njihove domaće suradnike.

Na izložbi u Galeriji Poola, Nemanja Cvijanović predstavlja, između ostalog, i tri arhivske fotografije partizanskog fotografa Huge Fishera (Ribarića), čiji su negativi sačuvani u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Vrijeme demokracije, kako je istaknuto u tekstu Alenke Gregorič o projektu Smrt fašizmu! u Kulturnom centru Tobačna u Ljubljani 2013. godine, trebalo bi štititi osobna i politička prava svih građana. Također, podrazumijeva da društveni i privatni život građana nije podređen ciljevima državnog vodstva.

Usprkos svim poznatim definicijama demokracije, kako ukazuje Cvijanović izložbom, nemoguće je oteti se dojmu da živimo u trenutku u kojem moćne zemlje proširuju svoju političku i ekonomsku moć nad slabijima. Najšire gledano, na djelu je suvremeni imperijalizam velikih zapadnih zemalja koje su i tokom povijesti bile kolonijalne sile.

Likovno se 'obračunavajući' sa životinjama koje simboliziraju nadmoć, predstavljenim na grbovima odabranih imperijalističkih zemalja, Cvijanović skreće pažnju na prisutnost simbola, te političkih i ekonomskih koncepata o kojima bi bar trebalo raspravljati, ako ne i cenzurirati ih, baš kao odgovor na neumorno inzistiranje neofašističkih segmenata lokalnog političkog establištmenta, na sprovođenju kulturnog i povijesnog revizionizma u post (neo) kolonijalnim društavima kao što su primjerice zemlje iz regije bivše Jugoslavije.

Nemanja Cvijanović rođen je u Rijeci 1972. godine. Diplomirao je 1998. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a postdiplomske studije završio je 2010. godine na Arhitektonskom sveučilištu IUAV u Veneciji. Izlagao je na velikom broju samostalnih i skupnih izložbi u međunerodnim institucijama kao što su MAXXI, MACRO, MUSEION, MMSU, MSU, MGML, GaMeC, ACF London, ACF New York, te sudjelovao na značajnim međunarodnim izložbama poput Manifesta 9 i 14. Međunarodno kiparsko bienale u Carrari.